INTEL.LIGÈNCIA CULTURAL

Totes les persones tenim CAPACITATS, no dèficits.

Valoració coñ.lectiva del coneixement Acadèmic Emocional i Pràctic.